Ozonizacija

Vuk Biljuric's picture

Ozoniranjem neke zapremine kiseonika zapremina reakcione smjese se smanjila za 500cm3.Koliko je dm3 ozona nastalo ovom reakcijom?

Pop.'s picture

Reakcija koliko se secam ide:

3O2 = 2O3    i msm da se ovo desava u prisustvu elektricnog luka, zato kada je nevreme usled munja nastaje ozon koji se provaljuje po mirisu....cisto neka glupost koja mi je ostala u glavi :D a mozda ti koristi da upamtis kako nastaje ozon.

Dakle tebi se zapremina smanji za 500 cm3. To je zapremina koju je zauzimao jedan deo kiseonika, pa cemo izracunati ta zapremina koliko je to bilo molova, i onda uporediti smanjenje tih br molova (objasnicu jos jednom u proporciji):

dakle, 500 cm3 = 500*10-6 m3    i to je:    n = pV/RT = 101325 * 500*10-6 / 8,314 * 298,15 = 0,02 mol

Sada kada pogledamo nasu reakciju, vidimo da kada nastanu 2 mol ozona, imamo smanjenje od 1 mola (bila su 3 mola kiseonika a nastala su 2 mola ozona) zato postavljamo proporciju:

2 mola O3   :    1 mol (smanjenje)   = X mol ozona   :   za 0,02 mola smanjenja

X = 0,02*2/1 = 0,04 mol ozona        sada samo preracunamo te molove u zapreminu:

V(O3) = p/nRT = 101325 / 0,04*8,314*298,15 = 9,79*10-4 m3 = 97,9 dm3

Pop.'s picture

Kod V(O3) = nRT/p   (a ne obrnuto kako sam napisao) resenje se dobija isto 9,79*10-4 m3 ali to nije 97,9 vec 0,979 dm3 VIdi da li je resenje dobro.

Vuk Biljuric's picture

1dm3 je resenje