Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Reakcija je N2+O2--->2NO. Imamo ravnotezne koncetracije od N2 koja iznosi 0.004mol/dm3 od O2 je 0.004mol/dm3 i NO 0.004mol/dm3.Umijem da izracunam konstantu ravnoteze,to je lako.Samo mi treba ako moze neko da mi objasni kako se racunaju pocetne koncetracije azota i kiseonika

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da kada imas ravnotezne koncentracije da radis sledece 

Imas ravnoteznu koncentraciju {NO}rav.=0.004 mol/l

{N2}poc.={N2}rav.+{N2}izreag.

{N2}izreag.={NO}rav./2=0.004/2=0.002 mol/l

{N2}poc.=0.004+0.002=0.006 mol/l

{O2}poc.={O2}rav.+{O2}izreag.

{O2}izreag.={NO}rav./2=0.004/2=0.002 mol/l

{O2}poc.=0.004+0.002=0.006 mol/l