oksidoredukcija

Medicinska's picture

Molim vas ako neko zna ovaj zadatak:
Napisite jednacine oksidoredukcionih reakcija koje se odigravaju na katodi i anodi pri elektrolizi rastopljenog kalijum-hidroksida.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da se na katodi izdvaja kalijum a na anodi O2 i H2O jer je u pitanju rastop KOH a jednacine su

(K): K+ +1e- -------------------->K

(A): 4OH- ------------------------>O2+2H2O+4e-

Medicinska's picture

U resenju je:
Na katodi: 2K+  + 2e    ---------------> 2K
Na anodi:  2OH-     -------------------->H2O + 1/2 O2 + 2e
Ali ja ne znam kako da resim, ako bi neko mogao da mi objasni kako se resavaju ovakvi zadaci?

milicaradenkovic's picture

To je isto sto sam ja napisala samo su oni stavili isti broj elektrona i kod anode i kod katode. Ovakvi zadaci se resavaju tako sto ti se na anodi izdvaja metal a na katodi ostalo.

Medicinska's picture

Okej, hvala ti :)