brzina hemjske reakcije

JovanaDj's picture

Kako se menja brzina hemijske reakcije, 2SO2(g) + O2(g)  -----> 2SO3(g) kada se zapremina zatvorenog reakcionog suda smanji 2 puta?

milicaradenkovic's picture

2SO2(g)+O2(g)--------------------->2SO3(g)

V1=V/2

c=n/V

c1=n/V1=n/V/2=2*n/V=2*c

v=k*{SO2}2*{O2}

v1=k*{2SO2}2*{2O2}

v/v1=k*{SO2}2*{O2}/k*4*{SO2}2*2*{O2}

v/v1=1/8

v1=8*v brzina se povecala 8 puta