Olovo

Hemicarka5's picture

Prikazite u jonskom obliku taloznu reakciju izmedju rastvora olovo(II)-nitrata i kalijum karbonata.

milicaradenkovic's picture

Pb(NO3)2+K2CO3------------------->PbCO3+2KNO3

Pb2+ + 2NO3- +2K+ + CO32- --------------------->PbCO3+ 2K+ + 2NO3-