pH rastvora

MD's picture

U rastvor HNO3 koncentracije 0,25M dodata je dvostruko veća zapremina NH3 koncentracije 0,35M. Izračunati pH dobijenog rastvora. Kb (NH3) = 1,8x10^-5

milicaradenkovic's picture

HNO3+NH3---------------------->NH4NO3 

NH3+H2O-------------------------->NH4+ + OH-

Kb={NH4+}*{OH-}/{NH3}

{NH3}=0.35 M

n(NH3)={NH3}/2*V=0.35/2*V=0.175/V

n{NH4NO3}=n{HNO3}

n[HNO3}={HNO3}/V

1.8*10(-5)=0.25/V*{OH-}/0.175/V Kada skratis zapremine dobijas

3.15*10(-6)=0.25*{OH-}

{OH-}=3.15*10(-6)/0.25=1.26*10(-5) mol/l

pOH= -log{OH-}=4.9 pa je pH

pH=14-pOH=14-4.9=9.1 .Nisam sigurna za  resenje pa ti proveri.