elektroliza

milakostic's picture

u celiji za elektrolizu koja se sastoji od bakarne elektrode uronjene u 1 mol/l rastvora Cu(NO)3 i Zn elektrode uronjene u 1mol/l rastvora Zn(NO3)2 na anodi ce se prilikom elektrolize odigrati: 1) redukcija Zn 2+
2) oksidacija Zn
3)redukcija Cu 2+
4)oksidacija Cu
5)oksid NO3-
ne znam sta ce uopste da ode na anodu?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da ce se na anodi desiti oksidacija Zn i da je odgovor pod 2. Kad imas bakarnu i cinkovu elektrodu cinkova elektroda se ponasa kao anoda i na njoj se odigrava reakcija oksidacije

Zn---------------------->Zn2+ + 2e-