Empirijska formula

Škola's picture

Nikotin sadrži 74% ugljenika, 8,65% vodonika i 17,3% azota. Empirijska formula nikotina je:

Rješenje: C5H7N

milicaradenkovic's picture

w(C)=74% a to je 74 g ugljenika u 100 g rastvora

n(C)=m/Mr=74/12=6.17 mol

w(H)=8.65% a to je 8.65 g vodonika u 1000 g rastvora

n(H)=m/Mr=8.65/1=8.65 mol

w(N)=17.3% a to je 17.3 g azota u 100 g rastvora

n(N)=m/Mr=17.3/14=1.23 mol

n(C):n(H):n(N)=6.17:8.65:1.23/:1.23

n(C);n(H):n(N)=5:7:1 i formula je C5H7N