Relativna atomska masa

Marijax's picture

1,3625 g nekog metala reaguje sa kiseonikom, pri čemu nastaje 1,4158 g oksida Me2O. Relativna atomska masa metala je:

Rješenje: 204,5

Marijax's picture

Kolika je molekulska masa supstance ako 1 molekul te supstance sadrži 9 atoma ugljenika i 13 atoma vodonika, dok ostali atomi izgrađuju taj molekul imaju masu od 2,33*10-23

Marijax's picture

Jao, slučajno sam napisala 2 zadatka u jednu temu...

milicaradenkovic's picture

Napisi zadatke na nove teme pa cu ti resiti.