Brzina hemijske reakcije

Andjela2's picture

Ugljovodonik Ako je konstanta ravnoteže homogene reakcije: A + B ---> C + D 4,7 na 800 K, a konstanta povratne reakcije 0,26 dm3/mol, kolika je konstanta brzine direktne reakcije?

Rješenje: 1,22

milicaradenkovic's picture

A+B<------------------>C+D

K=k1/k2

k1=K*k2=4.7*0.26=1.22