Gvozdje

Hemicarka5's picture

Izracunajte koliko kg sirovog gvozdja i kubnih metara CO2 nastaje u visokoj peci pri potpunoj redukciji 320 kg Fe2O3 pomocu CO?

milicaradenkovic's picture

Fe2O3+3CO---------------------->2Fe+3CO2

n(Fe2O3)=m/Mr=320/160=2 mol

n(Fe)=2*n(Fe2O3)=2*2=4 mol

m(Fe)=n(Fe)*Mr=56*4=224 g

n(CO2)=n(Fe2O3)*3=3*2=6 mol

V9CO2)=n(CO2)*Vm=6*22.4=134.4 l