Gvozdje

Hemicarka5's picture

Izracunajte koliko je tona cistog ugljenika potrebno za redukciju  696t magnetita Fe3O4 do elementarnog gvozdja ako pri rekaciji nastaje CO.

milicaradenkovic's picture

Fe3O4+4C----------------->3Fe+4CO

n(magnetita)=m/Mr=696*10(6)/232=3*10(6) mol

n(C)=4*n(magnetita)=4*3*10(6)=12*10(6) mol

m(C)=n(C)*Mr=12*10(6)*12=144 t