Prelazni metali

Vuk Biljuric's picture

Smesa gvozde II sulfata i gvozdje III sulfata mase 10g,reagovala je u kiseloj sredini sa rastvorom koji sadrzi 1.58g KMnO4.Izracunaj masu jedinjenja u smesi.

Pop.'s picture

Ako sam ja dobro razumeo zadatak, resenje je:

KMnO4 je jako oksidaciono sredstvo. Kako imamo Fe2+ i Fe3+ jone, samo cemo imati reakciju dvovalentnog gvozdja sa kalijum-permanganatom

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 +K2SO4 + 8H2O

Navedeno je da se reakcija u kiseloj sredini pa sam uzeo da je to H2SO4 koja se obicno koristi u ovakvoj reakciji a i zbog izjednacavanja reakcije

n(KMnO4) = m/M = 1,58/158 = 0,01 mol

Po reakciji je

2n(FeSO4) = 10n(KMnO4)

n(FeSO4) = 10/2 * 0,01 = 0,05 mol

m(FeSO4) = n*M = 0,05 * 152 = 7,6 g    ostatak do 10g je onda Fe2(SO4)3. Proveri resenje, nesto mi je suvise lak zadatak

Vuk Biljuric's picture

Jeste:)