Broj atoma

Ana.'s picture
Hemoglobin sisara sadrži 0,33% gvožđa. Molekulska masa hemoglobina je 68000 g/mol. Koliko atoma gvožđa sadrži jedan molekul hemoglobina?

Rješenje: 4
milicaradenkovic's picture

0.33 % Fe

w(Fe)=x*Ar(Fe)/Mr

0.0033*68000=x*56

224.4=x*56

x=224.4/56=4 atoma Fe