Hemijska ravnoteza

Ana100's picture

Cl2(g)+CO(g)⇌COCl2(g) Izracunaj pocetne koncentracije hlora i ugljenik(II)oksida ako su ravnotezne koncentracije reaktanata i proizvoda redom : 1.25mol/dm3,0.90mol/dm3 i 1.60mol/dm3. Hvala unapred. Mozete li mi naprimeru objasniti da li postoji neki obrazac sa pocetnom,ravnoteznom koncentracijom i konstantom ravnoteze?

Vuk Biljuric's picture

Jesu li resenja {Cl2}poc=2.85 mol/dm3 {CO}poc=2.5mol/dm3?