osmotski pritisak

milakostic's picture

Kako da izracunam i kod osmotskog pritiska kada nije alfa 100 % ?
npr. kod NaCl gde je alfa 90, a koncentaracija 1 mol/l
i onda bi bilo :
NaCl---> Na+ + Cl- i to su 2 cestice , a posto je alfa 90
onda bi bilo alfa=br disosovanih/br ukupnih
i br disosovanih bi bio 1,8 ili ne ? I to je onda i kod osmotskog prtitska ?

milicaradenkovic's picture

Formula je 

p=c*R*T*i

i=1+(n-1)*alfa i onda kada imas 2 cestice Na+ i Cl- a imas alfa=90 racunas

i=1+(2-1)*0.90=1.90 i racunas osmotski pritisak preko formule