Bronsted-Lowry

atomcic's picture

Da li moze neko da mi pomogne u vezi Bronsted-Lowry-eve baze?Ko moze odnosno ko ne moze da bude ta baza?Nije mi jasno nista tu.

milicaradenkovic's picture

Kod Brensted-Lorijeve teorije baza je ono jedinjenje koje moze da primi proton.

atomcic's picture

Ok,ali kako onda ovo da resim:

Koja cestica u vodenom rastvoru ne moze da bude Bronsted-Lowry-eva baza?

1) OH-  2) H3O+  3) CN-  4) NH3  5) HCO3- 

Pop.'s picture

Ako je baza jedinjenje koje moze da primi proton onda je tacan odgovor pod 2) odnosno H3O+ ne moze da primi jos jedan proton. OH-, CN- i HCO3- vidis da mogu jer imaju negativno naelektrisanje, a NH3 moze takodje da primi proton (H+) gde daje NH4+

atomcic's picture

hvala