Fenoli

Lady95's picture

Fenoli sa 4-aminoantipirinom u slabo alkalnoj sredini formiraju obojeni kondenzacioni proizvod u prisustvu kalijumheksacijanoferata kao oksidacionog sredstva . 
Treba da se sastavi reakcija na osnovu ovog teksta i uradi oksido redukcija kako bi se izjednacila.
Hvala u napred :)

milicaradenkovic's picture

C6H5OH+C11H13N3O((Fe(CN)6)3-(OH-))------------------>C17H19N3O2

Ja to ne znam da nacrtam ali imas formulu u sledecem tekstu (4-materiais e metodos-puc-Rio).