Kako dokazati molibden

NFPA 70's picture

Kako razlikovati molibden od volframa iz natijum molibdata,amonijum molibdata i natrijum volframata i amonijum volframata,a da nije reakcija sa fosforom?