Koligativne osobine

Nihadova's picture

Tačka ključanja nekog vodenog rastvora je 100,395 °C. Na kojoj temperaturi mrzne taj rastvor? (Kk=1,86, Ke=0,52)

aksabg's picture

ΔT=K*b (ΔT - Razlika između temperature mržnjenja/ključanja rastvora i rastvarača;Kod nas je rastvarač voda;
K - molalna konstanta; b - molalnost)

ΔT=0,395°C, Ke=0,52 (Molalna konstanta sniženja temperature je Kk (krioskopska konstanta), a povišenja je  Ke - ebulioskopska konstanta)

b=0,76 mol/kg

ΔT=K*b (sada koristimo Kk, a b je nepromenjeno)

ΔT=0,76*1,86=1,4136

Zbog ovoga je temperatura mržnjenja rastvora -1,4136°C

Ako nešto nije jasno, pitaj.

Pozdrav.

Nihadova's picture

Koliko se osmotski aktivnih čestica nalazi u 50ml rastvora glicerola koji mrzne na istoj temperaturi kao i 27% rastvor neutralnog aluminijum-fosfita specifične gustine 1,20 g/ml, ako je stepen elektrolitičke disocijacije 70%.(Ke=1,86)

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da se zadatak radi na sledeci nacin mada nisam sigurna

deltaT(glicerola)=deltaT(AlPO3)

Ke*b(glicerol)=Ke*b(AlPO3)*alfa

posto se skrate mase rastvaraca dobije se

n(glicerola)=n(AlPO3)*alfa

1.2 g------------------------1*10(-3) l

x g---------------------------1 l

x=1.2*1/1*10(-3)=1200 g AlPO3

ms=w*mr=1200*0.27=324 g

n(AlPO3)=324/106=3.057 mol

n(glicerola)=0.7*3.057=2.134 mol

2.134 mol-------------------------1 l

x mol----------------------------------0.05 l

x=2.134*0.05/1=0.1157 mol glicerola

1 mol-------------------------------6*10(23)

0.1157 mol------------------------x

x=0.1157*6*10(23)/1=6.942*10(22) osmotskih cestica glicerola

aksabg's picture

Ljudi, jedan zadatak jedna tema. @milicaradenkovic molim te vosi racuna i nemoj da radis ako ima vise zadataka po temi. Nije nam cilj da brisemo postove, nego dobra organizacija. Vazi?

aksabg's picture

*Formula aluminijum fosfita je Al2(PHO3)3 zato što jedan vodonik ostaje vezan za fosfor.

milicaradenkovic's picture

Ja napisem kada vidim da je neko poslao vise od jednog zadatka da mora jedan zadatak jedna tema ali oni opet posalju vise od jednog zadatka. Sto se mene tice nema problema.

stasa golic's picture

moj zadatak glasi:

Temperatura kljucanja etanola je 78,26 °C.Izracunajte temperaturu kljucanja rastvora koji sadrži  0,25g fenola u 4g etanola. M(fenola)=94g/mol.

Mama biljana's picture

Moze li pomoc oko zadatka

izracunati brzinu A2(g)+B2(g)->2AB(g) ako je koncentracija komponenete A posle 35 sec od pocetka reakcije iznosila 0,265 mol/dm3, posle 38 sek od pocetka reakcije iznosila 0,258mol/dm3