puferi zadaci

acokrecar's picture

1. Koliki je pH pufera koji se satoji iz 0.2 mol/l sircetne kiseline i 0.2 mol/l natrijum-acetata i ako je pKch3cooh= 4.75?

 

2. ako je pH acetatnog pufera 5.75 i ako je pKch3cooh= 4.75 koliko je puta koncentracija acetatnih jona u tom puferu veca nego koncentracija etan kiseline u mol/l?

3. ako se u 2l puferskog rastvora koji ima pH6 doda 500ml vode koliko ce da iznosi pH

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.