Karboksilne kiseline

gjelena07's picture

U reakciji sa natrijum-bikarbonatom isti broj molova navedenih kiselina slobadja istu zapreminu gasa,osim jedne. Koja je to kiselina?
1.oksalna
2.malonska
3.jabucna
4.limunska
5.maleinska.