Neogranska hemija

IvanArsic's picture

Kada se na odredjenoj temperaturi u sudu zapremine 3dm3 pomesaju 1mol PCL3 i 2mola CL2,dolazi do reakcije : PCL3+CL2 povratna reak. PCL5. Kada je uspostavljena ravnoteza,u sudu je preostalo 0,7mol PLC3. Kolika je konst.ravnoteze ove reakcije.

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 0.756?

IvanArsic's picture

Nemam resenje. Profesor mi je dao taj zadatk iz njegove zbirke.

milicaradenkovic's picture

PCl3+Cl2------------------->PCl5

K={PCl5}rav./{PCl3}rav.*{Cl2}rav.

{Cl2}rav.=n/V=0.7/3=0.233 mol/l

n{Cl2}izreag.=n{Cl2}poc.-n{Cl2}rav.=1-0.7=0.3 mol

{PCl5}rav.=n{Cl2}izreag./V=0.3/3=0.1 mol/l

n{PCl3}rav.=n{PCl3}poc.-n{PCl3}izreag.=2-0.3=1.7 mol

n{PCl3}izreag.=n{Cl2}izreag.=0.3 mol

{PCl3}rav.=n{PCl3}rav./V=1.7/3=0.567 mol/l

K=0.1/0.233*0.567=0.756

IvanArsic's picture

n{Cl2}izreag.=n{Cl2}poc.-n{Cl2}rav.=1-0.7=0.3 mol  kako je 1mol CL2 kad u zadatku pise 2mola Cl2 ?

milicaradenkovic's picture

Greska je u kucanju

n(PCl3)izreag.=n(PCl3)poc.-n(PCl3)rav.=1-0.7=0.3 mol

n(Cl2)rav.=n(Cl2)poc.-n(Cl2)izreag.=2-0.3=1.7 mol

n(Cl2)izreag.=n(PCl3)izreag.=0.3 mol rezultat je isti za K.

c(PCl3)rav.=n(PCl3)rav./V=0.7/3=0.233 mol/l

c(Cl2)rav.=n(Cl2)rav./V=1.7/3=0.567 mol/l

c(PCl5)rav.=n(PCl3)izreag./V=0.3/3=0.1 mol/l