Koncentracija OH jona

VŠ's picture

Vodeni rastvor sumporne kiseline ima pH vrednost 2. Koliko se OH jona nalazi u 0.5dm3 toga rastvora?

milicaradenkovic's picture

{OH-}=10(na -pOH)=1*10(-12) mol/l jer je pH=2 onda je pOH=12

1*10(-12) mol------------------------1 l

x mol-------------------------------------0.5

x=0.5*1*10(-12)/1=5*10(-13) mol OH- jona

1 mol----------------------6*10(23)

5*10(-13) mol--------------------x

x=6*10(23)*5*10(-13)/1=3*10(11) OH- jona.