Vodeni rastvori

Minika883's picture

Pomešani su vodeni rastvori dva nepoznata jedinjenja A i B u ekvivalentnim količinama. Dobijen  je talog, koji predstavlja so dvovalentnog metala M. Pri zagrevanju na 1100°C talog se razlaže uz nastajanje 0,70 g čvrstog oksida MO i gasovitog oksida. Pri uparavanju filtrata dobijena su 2,0 g čvrstog ostatka, koji se pri zagrevanju na 215°C raspada na dva proizvoda: gasoviti oksid i 0,9 g vodene pare. Ukupna zapremina ovih gasovitih proizvoda je 1,68 dm3 (n.u.). Napisati formule jedinjenja A i B.