Masa soli

MD's picture

Izračunati masu gvožđe(II)-sulfata heptahidrata koju treba rastvoriti u 200g vode da bi se dobio rastvor koji sadrži 15 mas.% soli. 

milicaradenkovic's picture

w(FeSO4*7H2O)=15 %

mr=ms+m(vode) 

0.15=ms/(ms+m(vode))

0.15=ms/(ms+200)

0.15*(ms+200)=ms

30=0.85*ms

ms=30/0.85=35.29 g FeSO4*7H2O

 

MD's picture

Hvala :)

MD's picture

Izvini, ja tek sad vidim da sam ovako radila i na faksu i asistentkinja mi nije priznala jer se valjda tih 15 posto odnosi samo na FeSO4, ne na hidratisanu so.

milicaradenkovic's picture

Ako je tako onda je resenje sledece

w(FeSO4)=35.29 g

35.29 g-----------------152 g/mol

x g----------------------------278 g/mol

x=35.29*278/152=64.54 g FeSO4*7H2O