amonijum hlorid

danijela's picture

koliko grama amonijum hlorida treba rastvoriti u 50cm3 rastvora amonijum hidroksida koncentracije 1mol/dm3 da bi se dobio rastvor ciji je pH=10 K (NH4OH)=1,8*10-5 . odg 0,4815.hvala

milicaradenkovic's picture

NH4OH----------------->NH4+ + OH-

Kb=n{NH4+}*{OH-}/n{NH3}

1.8*10(-5)=n{NH4+}*1*10(-4)/0.05

pH=10 pa je pOH=14-10=4 pa je {OH-}=1*10(-4) mol/l

n{NH3}=c*V=0.05*1=0.05 mol

n(NH4+)=1.8*10(-5)*0.05/1*10(-4)=0.009 mol

n(NH4Cl)=n(NH4+)=0.009 mol

m(NH4Cl)=n(NH4Cl)*Mr=0.009*53.5=0.4815 g