rastvori

lanast's picture

koliko se mola sumporne kiseline nalazi u jednom litru rastvora ako 200cm3 toga rastvora u reakciji sa magnezijum-hidroksidom daje 0,1mol magnezijum kiselog sulfata. resenje je 1.hvala

milicaradenkovic's picture

2H2SO4+Mg(OH)2------------------->Mg(HSO4)2+2H2O

n(H2SO4)=2*n(Mg(HSO4)2)=2*0.1=0.2 mol

c(H2SO4)=n(H2SO4)/V=0.2/0.2=1 mol/l