Osmotski pritisak

Sofija's picture

Koji od sledecih rastvora, iste kolicinske koncentracije, ima najveci osmotski pritisak?

a)kalijum-hlorid

b)glukoza

c)kalcijum-hlorid

d)natrijum-fosfat

e)saharoza

Tacan odgovor je pod d) ali moze li neko da mi objasni kako? 

milicaradenkovic's picture

glukoza i saharoza su neelektroliti a najveci osmotski pritisak ima ona supstanca kojia disosuje na najveci broj jona i to je pod d natrijum fosfat

Na3PO4----------------->3Na+ + PO43- disosuje na 4 jona.