koncentracija

lanast's picture

kolika je koncentracija amonijum karbonata kada se iz 40cm3 tog rastvora dejstvom dovoljne kolicine natrijum hidroksida dobije 4,45dm3 amonijaka? resenje je 2,5 hvala

milicaradenkovic's picture

(NH4)2CO3+2NaOH--------------------->2NH3+2H2O+Na2CO3

n(NH3)=V(NH3)/Vm=4.45/22.4=0.2 mol

n((NH4)2CO3)=n(NH3)/2=0.2/2=0.1 mol

c=n((NH4)2CO3)/V=0.1/0.04=2.5 mol/l (NH4)2CO3