Analiticka hemija

Kristina94's picture

Da li ce se obrazovati talog Ag2SO3 kada je KAg2SO4=7,0 x 10 na -5 a) ako se pomijesaju jednake zapremine 0,01 mol/dm3 rastvora AgNO3 i 0,01 mol/dm3 rastvora Na2SO4; b) ako se pomijesaju jednake zapremine 0,1 mol/dm3 rastvora AgNO3 i 0,1 mol/dm3 rastvora Na2SO4 ?

milicaradenkovic's picture

a) 2AgNO3+Na2SO4------------------>Ag2SO4+2NaNO3

{Ag+}=2*{AgNO3}=2*0.01=0.02 mol/l

{SO42-}={Na2SO4}=0.01 mol/l

Ag2SO4------------------->2Ag+ + SO42-

{Ag+}2*{SO42-}=(0.01)*(0.02)2=4*10(-6)

posto je {Ag+}2*{SO42-}<Ksp nece doci do formiranja taloga

b) {Ag+}=2*{AgNO3}=2*0.1=0.2 mol/l

{SO42-]={Na2SO4}=0.1 mol/l

{Ag+}2*{SO42-}=(0.2)2*0.1=4*10(-3)

{Ag+}2*{SO42-}>Ksp formirace se talog.