rastvori

tanja 24's picture

Растворљивост калијум-хлорида на 100 оС је 55 g у 100 g воде, а на 20оС 32 g у 100 g воде. Колико g калијум-хлорида се издвоји приликом хлађења 100 g засићеног раствора са 100 оС на 20 оС.  rešenje:14,9 g

milicaradenkovic's picture

mr=100+55= 155 g

5 g:155g=xg:100 g

x=55*100/155=35.48 g KCl

m(vode)=100-35.48=64.25 g

32 g:100=xg:64.25 g

x=32*64.25/100=20.56 g KCl

m=35.48-20.56=14.92 g KCl