Soli

Marijax's picture

U zadatku: "Koliko će se dobiti grama neutralne soli iz 0,4 mola fosfor-trioksida i odgovarajuće količine kalcijum-hidroksida?" , jednačina je: 2Ca(OH)2 + P2O3 -> 2CaHPO3 + H2O

Zašto? Znam da ta so REAGUJE neutralno, ali zašto nije nastalo Ca3(PO3)2, ako se u zadatku pominje neutralna so?

I kako da radim ubuduće? Da li da se oslanjam na to kako koja so REAGUJE, ili na onaj uobičajeni način pisanja?

Vuk Biljuric's picture

P2O3 je anhidrid fosfitne kiseline H2PHO3(H3PO3),a jon PO3(PHO3) je 2 puta negativan tako a Ca je 2+,tako da ce ti neutralna so bit CaPO3 a ne Ca3(PO3)2

milicaradenkovic's picture

Ako gledas kiselinu kao H3PO3 onda je neutralna so Ca3(PO3)2 a posto se kiselina pise H2PHO3 so je CaHPO3.

Pop.'s picture

Ajde da se i ja prikljucim :D

Ovako, prvo u pitanju je FOSFORASTA kiselina. Kod fosforaste kiseline imas 3 atoma H ali ta kiselina ne donira 3 protona (atoma H) vec moze da donira samo 2. Taj treci atom H je direktno vezan za P a ne za kiseonik kod molekula fosforaste kiseline zato je to "diprotonska" kiselina i daje maksimalno HPO32--jon.