Ugljovodonici

Vuk Biljuric's picture

Sagorevanjem 0.01 mol nekog ugljovodonika sa normalnim nizom dobija se 2.20g co2 i 1.08g h20.Molekulska formula je?

milicaradenkovic's picture

X+O2-------------------->CO2+H2O

n(CO2)=m/Mr=2.20/44=0.05 mol

n(H2O)=m/Mr=1.08/18=0.06 mol

n(C)=n(CO2)=0.05 mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.06=0.12 mol

n(C):n(H)=0.05:0.12/:0.05

n(C):n(H)=1:2.4/*5

n(C):n(H)=5:12  i formula je C5H12