Koncentracija Kiseline

Lensi's picture

Potrebno je razblaziti HCl kiselinu koncentrarije 35 %, na 15 %. Kolika zapremina vode i kolika zapremina HCl (35 %) kiseline je potrebna da bi se dobilo 4 m3 HCl kiseline koncentracije 15%. Molim za pomoc. 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece mada nisam sigurna

ro1(15% HCl)=1.16 g/ml

ro(35% HCl)=1.174 g/ml

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=ro*w/Mr

c1=ro1*w1/Mr

V*c=c1*V1

(ro*w/Mr)*V=(ro1*w1/Mr)*V1

(0.35*1.174/36.5)*V=(0.15*1.16/36.5)*4*10(6)

001126*V=0.00477*4*10(6)

V=19080/0.01126=1.7 m3 HCl

V(vode)=V1-V=4-1.7=2.3 m3

Amina's picture

Ja sam radila ovaj zadatak, ali na drugačiji način. Izjednačila sam zapreminu rastvora od 4 m3 sa masom rastvora = 4 kg i onda koristila formulu w1m1=w2m2 i dobila sam iste razultate.