Izracunavanja u jodimetriji

Suncica's picture

Jedan prasak se sastoji od As2O3 + As2O5 + inertne soli. Uzorak od 0,250 g se rastvori i u neutralnoj sredini titruje standardnim rastvorom joda (H3AsO3+I2+H2O=H3AsO4+2I-+2H+), pri cemu se trosi 15,80 cm3 rastvora joda koncentracije 0,0515 mol dm-3. Dobijeni rastvor se tad jako zakiseli i doda visak KI, pri cemu se oslobadja elementarni jod (H3AsO4+2I-+2H+=H3AsO3+I2+H2O). Za titraciju oslobodjenog joda potroseno je 20,10 cm3 rastvora tiosulfata koncentracije 0,110 mol dm-3. Izracunati masene udjele arsenovih oksida u prasku.

Odg. w(As2O3)=32,20% i w(As2O5)=13,42%

Pop.'s picture

Prva titracija:

n(I2) = c*V = 0,0515 * 0,0158 = 8,137*10-4 mol

n(H3AsO3) = n(I2) = 8,13710-4 mol

Kako nam je potrebna kolicina As2O3:

As2O3 + 3H2O = 2H3AsO3

n(As2O3) = 1/2 n(H3AsO3) = 4,0685*10-4 mol

m(As2O3) = n* M = 4,0685*10-4 * 198 = 0,080556 g

W(As2O3) = m(As2O3) / m *100% = 0,080556 / 0,250 *100 = 32,22 %

Za drugu titraciju imamo:

I2 + 2S2O32- = 2I- + S4O62-

n(S2O32-) = C*V = 0,11 * 0,0201 = 2,211*10-3 mol

n(I2) = 1/2 n(S2O32-) = 1,1055*10-3 mol

Sada iz reakcije vidimo da nam je:

n(H3AsO4) = n(I2) = 1,1055*10-3 mol    ali sada ovaj H3AsO4 nam potice i iz As2O5 ali i iz prve rakcije u kojoj nastaje kao proizvod. Dakle, da bi smo dobili H3AsO4 koji potice iz As2O5 samo oduzmemo od ove ukupne kolicine H3AsO4 kolicinu H3AsO4 koja nastaje u prvoj reakciji pa imamo:

n(H3AsO4, 1) = n(H3AsO4, ukupan) - n(H3AsO4 iz I reakcije) = 1,1055*10-3 - 8,13710-4 = 2,918*10-4 mol

Sada racunamo As2O5:

As2O5 + 3H2O = 2H3AsO4

n(As2O5) = 1/2 n(H3AsO4) = 1,459*10-4 mol

m(As2O5) = n*M = 1,459*10-4 * 230 = 0,03357 g

W(As2O5) = m(As2O5) / m *100% = 13,42 %