Stehiometrija

gjelena07's picture

Koja zapremina rastvora sulfatne kiseline (u cm3) koncentracije 0,05 ml/dm3 izdvaja 2,18g kisele soli u reakciji sa magnezijum oksidom? Resenje je 400 cm3.

milicaradenkovic's picture

MgO+2H2SO4------------------>Mg(HSO4)2+H2O

n(Mg(HSO4)2)=m/Mr=2.18/218=0.01 mol

n(H2SO4)=n(Mg(HSO4)2)*2=0.01*2=0.02 mol

V=n(H2SO4)/c=0.02/0.05=0.4=400 cm3

gjelena07's picture

Hvala :)