Izomerija

Vuk Biljuric's picture

Broj izomernih ugljovodonika 2,2 dimetilbutanu je: resenje je 4.Moze li samo neko da ih napise I da mi objasni sta da radim kad dobijem ovakav zadatak?

milicaradenkovic's picture

CH3C(CH3)2CH2CH3

- CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3                      2.3- dimetil butan

- CH3CH2CH2CH2CH2CH3                       n- heksan

- CH3CH(CH3)CH2CH2CH3                       2-metil pentan

- CH3CH2CH(CH3)CH2CH3                       3-metil pentan