kolicinska koncentracija

danijela's picture

u 1cm3 rastvora rastvoreno je 1*10 (15) formulskih jedinica (jonskih parova) kalcijum nitrita.kolika je kolicinska koncentracija datog rastvora? odg je 1,67*10 (-6)

milicaradenkovic's picture

n=N/Na=1*10(15)/6*10(23)=1.67*10(-9) mol

c=n/V=1.67*10(-9)/1*10(-3)=1.67*10(-6) mol/l