Disocijacija

Ana.'s picture

Ako je broj molekula nekog elektrolita u rastvoru 1018, a stepen disocijacije 0,013, koliko ima disosovanih molekula u tom rastvoru?

kowalsky's picture

Napišeš formulu za stepen disocijacije koja kaže da je stepen disocijacije količnik broja disosovanih molekula i ukupnog broja molekula. 

Marijax's picture

Ali ne dobije se tačno rješenje.

kowalsky's picture

Napiši postupak.