Gradjenje soli

gjelena07's picture

Magnezijum-hidroksid sa odgovarajucim oksidm gradi magnezijum-nitrat. Koliko mola tog oksida je potrebno za stvaranje jednog mola soli?

Vuk Biljuric's picture

Mg(OH) 2 +N2O5----> Mg(NO3)2 + H2O
Iz reakcije vidis da ti je n(N2O5)=1 mol

gjelena07's picture

Hvala :)