Gvožđe jednačine

kiksii's picture

Napiši jednačine redukcije gvožđe(III)-oksida vodonikom i ugljenik(II)-oksidom. Odredi broj otpuštenih i primljenih elektrona.

milicaradenkovic's picture

Fe2O3+3H2--------------------->3H2O+2Fe

Fe3+(+3e-)-------------------->Fe0/1

H0(-1e-)------------------------->H1+/3

Fe2O3+3CO--------------------->3CO2+2Fe

Fe3+(+3e-)------------------>Fe0/2

C2+(-2e-)-------------------------->C4+/3