Organska hemija,jednacina reakcije

Kristina94's picture

Napisati hemijsku jednacinu reakcije dobijanja metil-salicilata polazeci od odgovarajuceg alkohola i kisjeline.

milicaradenkovic's picture

CH3OH+C7H6O3---------------->C8H8O3+H2O

C8H8O3- metil salicilat