pOH vrednost

Marija Manojlović's picture

U 1L rastvora nalazi se 6g sirćetne kiseline čiji je stepen disocijacije 5%. Izračunati koncentraciju OH- jona (mol/L) u ovom rastvoru.
Rešenje je: 2 x 10-12

milicaradenkovic's picture

CH3COOH---------------->CH3COO- + H+

n(kiseline)=m/Mr=6/60=0.1 mol

c=n(kiseline)/V=0.1/1=0.1 mol/l

c{H+]=c*alfa=0.05*0.1=0.005 mol/l

{OH-}=Kw/c{H+}=1*10(-14)/0.005=2*10(-12) mol/l