pH vrednost

Marija Manojlović's picture

pH rastvora koji u 20L sadrži 2 x 10-2 mola hidroksidnih jona u odnosu na pH čiste vode je:

1) veće za 10-4 

2) manje za 4

3) manje za 103

4) veće za 4 (rešenje)

5) manje za 2

Vuk Biljuric's picture

c(OH)=n/v=0.02mol/20dm3=0.001mol/dm3=1x10 na -3
pOH=3
pH=14-3=11
vece za 4 je resenje