Građenje diestara

Star dust's picture

Da li može glutaminska kiselina da izgradi diestar (jer ima 2 COOH grupe)? Znam da diestre mogu graditi jedinjenja koja imaju COOH i OH grupu, ali da li je moguće ako jedinjenje ima 2 COOH grupe ili 2 OH grupe? Hvala.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da moze.