pH vrednost

Marija Manojlović's picture

Koliko grama natrijum-hidroksida treba dodati u 2L rastvora azotne kiseline, koncentracije 0,15mol/L, da bi pH tog rastvora bio 1?

Rešenje: 4g

milicaradenkovic's picture

NaOH+HNO3------------------------>NaNO3+H2O

n(HNO3)=c*V=2*0.15=0.3 mol

pH=1 pa je c(H+)=0.1 mol/l

c(HNO3)=c(H+)=0.1 mol/l pa je n(HNO3)=0.1 mol

posto je kiselina u visku  a odnos baze i kiseline je 1:1 dodato je 0.1 mol baze pa je 

n(NaOH)=0.1 mol 

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=0.1*40=4 g