Izromerija

Vuk Biljuric's picture

Koliko ima izomernih 2,3 dimetilheksanu?
U resenju pise 2. Koja su to?

milicaradenkovic's picture

Ja milsim da su :

2.5- dimetil heksan 

2.4- dimetil heksan

 

 

 

Wolf_99's picture

Ako se ne varam to su dva opticka izomera, jer je treci C atom hiralan.