katjoni

atomcic's picture

U kiseloj sredini histidin se nalazi pretezno u obliku:

1) nedisosovanog molekula

2) dipolarnog jona

3) anjona

4) katjona

5) nerastvornog jedinjenja

Odgovor je katjon,ali mene zanima kako ja da prepoznam ko mi je katjon,a ko anjon?I to ne neka definicija koju cu da nabubam,nego neka prosta recenica koju će da shvati svako ko se ne bavi hemijom.

milicaradenkovic's picture

Nalazi se u obliku katjona jer se dobija C3H4N2CH2CHNH3+COO-

atomcic's picture

Ne razumem.

milicaradenkovic's picture

Aminokiseline se u kiseloj sredini nalaze u obliku katjona a to je R-CHNH3+COOH a ne R-CHNH3+COO- greska u kucanju.

atomcic's picture

A kako npr. za glutaminsku kiselinu?I ona spada u aminokiseline,a anjon je?Ali u tom zadatku za nju kaze da je ona u jako baznoj sredini.Je l' to onda znaci da kada su aminokiseline u baznoj sredini onda su anjoni,a kad su u kiseloj sredini onda su katjoni? :)

milicaradenkovic's picture

Da kada su aminokiseline u baznoj sredini onda su u obliku anjona a kada su u kiseloj sredini onda su u obliku katjona.

HOOCCHNH2CH2CH2COOH-------------------->-OOCCHNH2CH2CH2COO-

atomcic's picture

Razumela,hvala :)