Neorganska hemija, dokazne reakcije

Kristina94's picture

Dokazati KMnO4 u kisjeloj i u baznoj sredini

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+3H2SO4+5H2O2--------------------->K2SO4+8H2O+2MnSO4+5O2

Mn7+(+5e-)----------------->Mn2+/1

O-1(-1e-)------------------------>O0/5

2KMnO4+2KOH+K2SO3------------------->2K2MnO4+K2SO4+H2O

Mn7+(+1e-)------------------>Mn6+/2

S4+(-2e-)------------------------>S6+/1